top of page

MIJN  ACHTERGROND

denker.png

Na de studies Klinische Pedagogiek en Klinische Psychologie (R.U. Utrecht) en de opleiding systeemtherapie heb ik gewerkt bij een jeugd-RIAGG en in een Psychiatrisch Ziekenhuis in Heiloo.

Naast de systeemtherapie specialiseerde ik me in de Inzichtgevende Psychotherapie en ging in 1997 aan het werk in de Verslavingshulpverlening (met veel bijbehorende comorbide problematiek). 

In mijn visie staat de gepresenteerde problematiek van een cliënt nooit op zichzelf: deze kan gezien worden als uiting van een optredende 'disbalans in een krachtenspel van zingeving en communicatie met belangrijke betrokkenen', waarvoor de oorsprong vaak in het verleden  te vinden is.

Samen met de client, en vaak met de belangrijke anderen in zijn omgeving, zoeken we naar die onderliggende disbalans en de mogelijke oorsprong daarvan. Inzicht daarin geeft een gevoel van erkenning en een aangepaste basis met grote kans op een nieuwe, evenwichtiger balans zowel in het individu, als in communicatie met de omgeving. Daarmee voelt cliënt zich vrijer en krijgt hij/zij meer regie over zijn/haar problematiek en leven.

 

Behandelingen kennen in mijn werk een individuele, een groeps- en/of een relationele setting, en is mede afhankelijk van de loop van de behandeling en het overleg daarin met de client.

 

bottom of page